หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก วันที่ 30 มิ.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก วันที่ 30 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 ค วันที่ 30 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด
- ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน
วันที่ 30 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงานประจำสำนักงาน ขายสินค้าอาหารสำเร็จรูป

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ขายสินค้าหน้าร้าน
- ดูแลระบบสต๊อกสินค้า
วันที่ 30 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดูแลควบคุมทีมงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และรับผิดชอบงานเอกสารระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงง วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด
- ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน
วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

งานเอกสารการผลิตภายในโรงงาน วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.
และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ
กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000
วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานเอกสารภายในสำนักงาน วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดูแลงานวิศวกรรมของโรงงาน/สำนักงาน วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี